Wpływ bezrobocia na ceny mieszkań

W ostatnich dniach RynekPierwotny.pl przedstawił bardzo ciekawą analizę wpływu bezrobocia na ceny mieszkań. Z analizy możemy dowiedzieć się, że istnieje silna korelacja między ceną mieszkania a stopą bezrobocia.

Portal przeanalizował dane z ostatnich 15 lat, a jego wyniki przedstawił na wykresie który doskonale odzwierciedla opisaną korelację.

źródło : RynekPierwotny.pl

Na wykresie doskonale widać sytuację podczas ostatniego kryzysu finansowego w 2008 roku, oraz hossę która zaczęła się w 2013 roku. Z analizy danych wynika, że każdy wzrost bezrobocia o jeden punkt procentowy powodował spadek ceny mieszkania o 6%. Natomiast każdy spadek bezrobocia o taką samą wartość powodował wzrost ceny o 5,5%.

Model został opracowany na danych historycznych co nie jest jednoznaczne z tym, że w czasach kryzysu wywołanego przez COVID-19 ceny nowych mieszkań będą się zachowywały identycznie. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo że tak będzie.

Obraz tytułowy : lannyboy89 z Pixabay

Back to top

Dodaj komentarz