Wynajem mieszkania

Umowa najmu lokalu mieszkalnego
Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu mieszkalnego
Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Inne dokumenty

Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS)
Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej (KW-OZN)
Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej (KW-ZAD)
Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy (KW-PP)
Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania (KW-WU)
Wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL)

Icons made by Dimitry Miroliubov